Demonie - Internetpastor

Internetpastor.eu
Ga naar de inhoud

Demonie

....In de kerk die ik bezocht kennen en gebruiken ze het Bijbelse verschijnsel zalvingdienst. Ik had in deze diensten al voor verschillende problemen laten bidden en ik was erg blij dat zoiets bestond. Na zo´n dienst voelde ik mij naderhand bevrijd, gesterkt en bemoedigd. Deze keer wilde ik voor mijn rug laten bidden in de hoop dat God mij wilde genezen. Zo was er op een doordeweekse avond een zalvingdienst waar ik naar voren ging. Ik vertelde het probleem aan de mensen en even later gingen zij voor mij bidden. Iedereen die in het groepje aanwezig was, pakte mij vast. Tijdens het vastpakken begon één iemand heel hard met haar armen te schudden. Het schudden van de vrouw deed ik af als: “Ik sta te trillen op mijn benen.” “Het is niet gewoon maar trillen op je benen. Er is meer!”, zei de vrouw. Dit werd ook door de predikant bevestigd en deze vroeg aan mij of ik in het verleden iets met occultisme gedaan had. Dit klopte, want tijdens mijn diensttijd als Kort Verband Vrijwilliger bij de Marine hebben enkele matrozen glaasje zitten draaien. Tijdens dit ritueel stond ik erbij te kijken om te zien wat er zou gaan gebeuren. Ik voelde mij toen heel erg angstig worden en ik was naar buiten gevlucht. Nadat ik mijn verhaal verteld had, moest ik van de predikant mijn zonden belijden. Ik vroeg vergeving over mijn bemoeienis met deze seance. Nadat ik dit gedaan had, had de demon geen recht meer op dat stukje in mij en was de weg vrij om door de Here Jezus verlost te worden. Door mijn belijdenis kon de predikant de demon die in mij was eruit sturen in Jezus’ naam. Na deze opdracht zag ik iets donkers uit mij varen, waarbij ik tegelijkertijd een helder wit licht in mijzelf zag ontwaken. Terwijl ik dit zag gebeuren, dankte ik de Here Jezus voor zijn bevrijding en goedheid tegenover mij.
Copyright 2017 - 2022 internetpastor.eu
Terug naar de inhoud